Månadens bilete

Månadens bilete er måla av Ingrun Gudbandsen.

Maleriet heng på utstilling i 4.etg på ID-huset og kan kjøpast for 5000,-

907 47 872 / ingrungudbrandsen@gmail.com

Publisert
05. januar 2021
Skrevet av
Haram Kunstlag