Maks 200 plasser i storsalen

Det er viktigare enn nokon gang å bestille billettar i god tid!

Pga. covid er det nå kun tillatt med 200 mennesker i storsalen om gangen. Billettsystemet fungerar slik at når du kjøper en billett, blir eit sete på kvar side låst av.

Om showet ditt har blitt utsatt eller flytta, kan du berre behalde billetten og bruke den på den nye datoen.

Publisert
20. oktober 2020
Skrevet av